Sverige stödjer Grekland

Medan El Sistema Sweden Dream Orchestra växer i Göteborg med allt fler unga flyktingar har också El Sistema i Grekland startat orkesterverksamhet för flyktingbarn i läger utanför Aten.

Ron Davis Alvarez var nyligen i Grekland för att dela med sig av sina erfarenheter till de grekiska musiklärare som ska undervisa i flyktinglägren där många barn och deras familjer tillbringar en lång och torftig tillvaro utan sysselsättning, än så länge utan synligt slut.

Djupare kunskap

– Att komma hit och se verkligheten för dessa barn ger också mig djupare kunskaper om det som många av mina elever i Sverige gått igenom. Det är samtidigt lite av en chock för mig att se och uppleva detta som påminner mycket om fattiga områden i Venezuela, säger Ron Davis Alvarez.
– Men barnens leenden och skratt under musikstunderna övertygar mig också om att vi med musiken kan förändra människors liv och om vi delar vår kunskap länder emellan kan vi alla bli bättre på det vi gör.

Stöd av UNHCR

Sedan i höstas bedriver El Sistema Greece körundervisning för barn och unga i flyktinglägren i Skaramangkas och Lavrio. I ambitionen att utveckla denna verksamhet har man genom stöd av UNHCR införskaffat instrument och Ron Davis Alvarez var på plats för att delge sina erfarenheter från Venezuela och Sverige.
Även hans mångåriga arbete med musikverksamhet för föräldralösa barn på Grönland väcker intresse i Grekland.

Hopp och sysselsättning

Att skapa hopp och sysselsättning för dem som kommit för att stanna är en uppgift för hela Europa nu och i Grekland börjar det i de läger som i dag är hem för 60 000 flyktingar.
Med musiken som verktyg vill El Sistema Greece liksom El Sistema Sweden hjälpa barn och unga och deras familjer att integreras i det samhälle där de efter flykt från krig landat för att försöka bygga sig en bättre framtid.
Genom strukturerad och regelbunden musikundervisning tillsammans med andra får barnen möjlighet att dela erfarenheter och lära känna ungdomar som redan är etablerade i samhället och samtidigt upptäcka glädjen och skönheten i musiken.

Följ El Sistema Swedens arbete i Grekland på instagram: @elsistemasweden.