Förebildande verksamheter

Jämte El Sistemas Dream Orchestra i Göteborg med särskilt fokus på ensamkommande är sedan 2018 även El Sistema Södertälje en förebildande verksamhet för El Sistema i Sverige. Allt fler ”role models” i landet med erfarenhet av El Sistema sprider nu kunskapen.

El Sistema Södertälje har under våren 2018 blivit nästa förebildsorkester för El Sistema i Sverige.  Allteftersom utvecklar stiftelsen El Sistema fler så kallade ”role models”.

– Vårt mål är ett utökat samarbete med flera förebildande verksamheter runt om i Sverige så att fler kan ta del av andras utveckling, säger Ron Davis Alvarez, konstnärlig ledare för stiftelsen El Sistema.

Till exempel vill han lyfta de förebildande El Sistema-förskolorna i Hammarkullen, som varit med sedan starten av El Sistema i Sverige. Ambitionen på sikt är också att lyfta förebildande verksamheter med geografisk spridning i landet. Ett intensifierat arbete med kulturskolorna i Malmö inleds också under hösten 2018.

Öppna repetitioner och studiebesök

Detta innebär att Ron Davis Alvarez under perioder arbetar intensifierat med förebildsverksamheter ute i landet och genom att erbjuda öppna repetitioner, studiebesök och gemensamma orkesteraktiviteter sprids tankarna och erfarenheten till fler El Sistema-verksamheter i landet. Läs mer om våra så kallade ”role models” här.