Förebildande verksamheter

Jämte El Sistemas Dream Orchestra i Göteborg med särskilt fokus på ensamkommande blir nu också El Sistema Södertälje en förebildande verksamhet för El Sistema Sverige under 2018. Och fler ska så bli.

El Sistema Södertälje blir nästa förebildsorkester för El Sistema i Sverige och under 2018 är tanken att utveckla arbetet med fler så kallade ”role models”.

– Vårt mål är ett utökat samarbete med flera förebildande verksamheter runt om i Sverige så att fler kan ta del av andras utveckling, säger Ron Davis Alvarez, konstnärlig ledare för stiftelsen El Sistema.

Till exempel vill han lyfta förebildande El Sistema–förskolor. Ambitionen är också att lyfta förebildande verksamheter med geografisk spridning i landet.

Öppna repetitioner och studiebesök

Beslutet innebär att Ron Davis Alvarez kommer att arbeta intensifierat med El Sistema Södertäljes Kammarorkester under 2018, till inspiration för andra. Som förebildsorkester kommer Södertälje samverka med andra El Sistema-verksamheter i Sverige, genom att erbjuda öppna repetitioner, studiebesök och gemensamma orkesteraktiviteter. Det betyder också att El Sistema Södertälje kommer att representera El Sistema Sverige vid olika offentliga sammanhang.