Nätverksträff i Södertälje

Hösten 2018 innehåller flera spännande utvecklingsprojekt för El Sistema i Sverige. Med fler förebildande verksamheter ute i landet stärker vi banden från norr till söder och närmast ses vi i Södertälje. Nätverksträff 25-27 september!

Att visa exempel och dela med sig av hur man kan arbeta med musiken som verktyg för social förändring är en viktig del av stiftelsens arbete med att sprida El Sistema i Sverige. Därför fortsätter vi att utveckla förebildande orkestrar tillsammans med er ute i landet.

Resan går vidare

Södertäljes musikaliska framsteg kommer att presenteras närmare vid nätverksträffen i september, läs mer om innehållet i bifogat material eller anmäl dig direkt här! Senast 10 september.

Hammarkullens arbete med El Sistema i förskolan känner många till, men att befästa det och visa på den sociala utveckling El Sistema bidragit till i Hammarkullen efter åtta års verksamhet känns angeläget. Det gör vi i samarbete med pedagogerna i Hammarkullen i höst. Parallellt sker ett konstnärligt utvecklingsarbete tillsammans med El Sistema i Malmö, och senare i höst möter vi El Sistema i norra Sverige för att se hur vi tillsammans kan nå nya framsteg.

Mellan resorna inom Sverige reser också El Sistemas konstnärlige ledare Ron Davis Alvarez till internationella sammankomster för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap. I England samlades nyligen det europeiska El Sistema-nätverket, då SEYO 2019 hålls i Birmingham och London. Där väntar många intressanta seminarier och workshops vid sidan om det musikaliska mötet ungdomarna emellan i Sistema Europe Youth Orchestra, SEYO. Läs Rons reflektioner om svenska El Sistema i en internationell kontext i gästbloggen.

Fysiska och digitala mötesplatser

I Sverige sker internationella möten återigen i Stockholm då den tredje El Sistema Academy hålls på Kungliga Musikhögskolan, KMH, i januari 2019. Programplaneringen är i gång och fler nyheter om det kommer längre fram.

Att mötas är det bästa, men det finns många sätt att dela kunskap på, inte minst genom El Sistema Play som vi hoppas ni har glädje av. Vi producerar fler filmer i höst.

Vi vill som alltid på bästa sätt sprida information om ert arbete ute i landet. Så berätta för oss hur ert program för hösten ser ut. Hur ni utvecklar er El Sistema-verksamhet, vilka konserter ni gör, om Vänstays eller andra sociala sammankomster där er musik tar plats till glädje för fler. Skicka ett mail i retur till malin.c@elsistema.se så uppdaterar vi här på hemsidan.

Vi ses i Södertälje!

Verksamhetsteamet för Stiftelsen El Sistema