El Sistema Day firades Sverige runt

I Göteborg gavs konsert på Stadsbiblioteket, i Motala en stor områdesfest, i Gävle både vårkonsert och föreställning i Stora Sätra. I Sundsvall spelade El Sistemas elever på såväl skola som äldreboende, i Uppsala blev det familjeträff med särskilt inbjuden trio. Så firades El Sistema Day den 9 maj – Sverige runt!

Det är nu tio år sedan Göteborgs Symfoniker under ledning av världsdirigenten Gustavo Dudamel åkte till Hammarkullsskolans gymnastiksal för en unik konsertupplevelse. En oförglömlig upplevelse för såväl orkestern som dess unga publik, som i många fall aldrig hört den klassiska musiken spelas tidigare. Den blev startskottet för El Sistema i Sverige. Ett frö var sått och ett år senare, hösten 2010 kunde den första verksamheten starta.

Från Hammarkullen har musikverksamheten med rötter i Venezuela sedan  fått spridning från norr till söder.
I dag är El Sistema i Sverige en förebild för många andra länder, precis som Venezuela inspirerat Sverige, med sitt sätt att använda musiken som verktyg för social förändring.

10 000 barn från norr till söder

El Sistema är nu en etablerad del av de svenska kulturskolorna på mer än 40 platser i landet och fler kommuner ansluter sig till arbetssättet varje år.
Att El Sistema ger resultat, både vad gäller inkluderande och musikaliska mål, konstateras i dag i flera kommuners utvärderingar och rapporter.

Genom El Sistema har 10 000 barn och deras familjer, som aldrig tidigare varit i kontakt med den svenska kulturskolan, genom musiken fått en plattform in i det svenska samhället. Med musiken som verktyg har bättre förutsättningar skapats för dessa barn och unga att uppnå sin fulla potential.

Spelar upp för att fira

Det är värt att fira, och El Sistema har valt dagen för startskottet i Hammarkullen – 9 maj, som också är Europadagen. Vi hyllar den och El Sistema med musik! Runt om i landet spelar El Sistemas verksamheter upp på olika sätt denna dag, och hur det ser ut och låter kommer samlar vi under gemensamma hashtags: #elsistemasweden #elsistemaday.