Säg det högt: El Sistema behövs!

Mer än någonsin känns behovet att sprida ordet om musikens kraft. Vi vet vad El Sistema åstadkommer. Alla som möter någon av alla verksamheter ute i landet ser det och hör det. Vittnesmålen är snart oräkneliga.

Se bara glädjen i ögonen på Awa Jallow i Dream Orchestra Gävle när hon intervjuas i SVT om hur det är att vara med i orkestern. Ändå uppstår nya hot mot kulturskolornas verksamheter. Senast i raden är Angereds kulturskola, som en gång startade El Sistema i Sverige. Allt det arbete som byggts upp under så många år, riskeras i ett sparförslag som tar bort tio tjänster i kulturskolan, och med dem, den inkluderande musikverksamheten i Angereds skolor. Göteborgs-Posten skriver om stor förvirring när protesterna gör sig hörda mot sparförslaget som kommer att halvera kulturskolans verksamhet.

Vi måste upprepa oss

Runt om i Sverige får kulturen nu minskade budgetanslag – samtidigt som intresset och behovet av att möta kultur är jättstort. Tidigare har kultur för, av och med barn och unga värnats i budgetsammanhang men nu riskeras detta. Politikerna måste inse vilka prioriteringar som måste göras, säger Eric Sjöström, styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema Sverige. Så vi måste upprepa oss, fast gärna hitta nya sätt att förmedla det vi tror på.

Vältaliga vittnesmål 

Med detta nyhetsbrev presenterar vi tre videor, med tre samhällsengagerade professionella i svenskt musikliv, som vittnar om El Sistemas betydelse: Stefan Forsberg, konserthuschef Stockholms Konserthus, Helena Wessman, Konserthuschef Berwaldhallen och tillträdande rektor för Kungliga Musikhögskolan, KMH och Jalle Lorensson, chef för Malmö kulturskola och ny styrelseordförande för Kulturskolerådet. Alla tre sitter också i styrelsen för Stiftelsen El Sistema. Använd gärna dessa vältaliga vittnesmål nästa gång ni ska förklara varför vi behöver El Sistema i Sverige!

Levande exempel

En som också med säkerhet vet hur musiken kan förändra liv, är El Sistema Sveriges konstnärlige ledare Ron Davis Alvarez. Uppvuxen i en favela i Caracas utkant är han själv ett talande exempel. Som 14-åring behövde han bidra till familjeförsörjningen och fick möjlighet att assistera sin chef på den musikskola där han själv gick, och som 16-åring var han ledare för sin första El Sistema-verksamhet i Venezuela. Med hjälp av stipendier studerade han vidare och musiken har sedan dess tagit honom världen över. Till Sverige kom han 2015, och vid sidan om att utveckla El Sistema runt om i landet har han här också har startat en ny rörelse: Drömorkestern, med särskilt fokus på unga på flykt, som fått flera efterföljare i Europa.

– El Sistema har förändrat allt. Det har inte gett mig ett jobb, det har gett mitt liv mening och glädje,säger Ron Davis Alvarez.

Spela, sjung och berätta!

Vad man kan åstadkomma med musiken som verktyg fick också 600 deltagare vid en rikskonferens för anställda vid landets ungdomsmottagningar uppleva förra veckan, då Drömorkestern i Göteborg under ledning av Ron framträdde för dem. Vi vet att det gjorde intryck.

Så fortsätt spela upp, sjung ut och berätta! Och gör det gärna med hjälp av nedanstående vittnesmål: