​Kungl. Musikhögskolan i samarbete med El Sistema

Nu ges möjlighet för musikpedagoger i Kulturskolan runt om i landet att kompetensutveckla sig i orkesterspel och körsång för barn och ungdomar. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samarbetar med El Sistema Academy och erbjuder nu en kurs för första gången med just den här profilen och speciella inriktningen.

Nu är anmälan öppen till kurs på Kungl. Musikhögskolan där man får fördjupa sitt kunnande i att leda körsång och orkesterspel för barn och unga. Kursen vänder sig till musiklärare i hela landet och kommer att äga rum i januari 2021 i Stockholm.

Kursen kommer ingå i en del av El Sistema Academy, som arrangeras av Stiftelsen El Sistema Sverige, och som är en nationell samlingsplats för förkovran och inspiration kring El Sistema med lärare och föreläsare från Sverige och utomlands.

”Vi är väldigt glada över att Kungl. Musikhögskolan tillvaratar det stora intresse som finns för El Sistema-metoden”, säger Eric Sjöström, chef och styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema Sverige. ”Vi har ju tidigare själva arrangerat El Sistema Academy– nu kommer det ske i direkt samverkan med Kungl. Musikhögskolan. Det uppfattar jag som ett stort genomslag och erkännande för El Sistema som undervisningsmetod i Sverige.”

”El Sistema gör ett mycket fint och viktigt arbete för våra barn och ungdomars möjlighet att utveckla musikaliska kunskaper”, säger Per-Henrik Holgersson, akademichef för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan. ”Nu kommer det finnas möjligheter för studenter i kursen att ta del av hur El Sistema arbetar och samtidigt relatera detta till ämnesdidaktisk forskning”.

Eftersom kursen nu är kostnadsfri bereds fler möjlighet att ta del av undervisningen. Kursen är öppen att söka för de som har grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: anställning inom kulturskolan eller motsvarande.

Kursansvarig är Ronny Linderborg, lärare vid Kungl. Musikhögskolan, som tillsammans med Ron Davis Alvarez, konstnärlig ledare för El Sistema Sverige, planerar och genomför kursen. Ron Davis Alvarez har lett kurser på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, som var det första lärosätet i Sverige att erbjuda El Sistema-kurser.

Fakta:

  • Kursnamn: Ämnesdidaktik för undervisning av barn och ungdomar i orkesterspel och körsång
  • Kurspoäng: 2,5 högskolepoäng
  • Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.
  • Särskild behörighet: anställning inom kulturskolan eller motsvarande.
  • Ansökningsperiod: 15 september – 15 oktober 2020
  • Kursperiod: 29-31 januari 2021 på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt via länk vid tillfällen före och efter

Planerat upplägg:

Lördag 23/1 – Digitalt

10.00 Kursstart Ronny Lindeborg & Ron Davis Alvarez (Digitalt möte i Zoom)

10.30-12.30 Seminarium med Ron Davis Alvarez (Digitalt möte i Zoom)

13.30-15.00 Litteraturseminarium Ronny Lindeborg (Digitalt möte i Zoom)

Fredag 29/1 – Helgkursdel på Campus KMH

Helgen leds av Ron Davis Alvarez tillsammans med gästföreläsare från El Sistema

13.00-17.45 Seminarier och workshops

17.30 Middag, föranmälan krävs, ingår inte i kursen

Lördag 30/1

09.00 – 18.15 Seminarier och workshops

18.30 Middag, föranmälan krävs, ingår inte i kursen

Söndag 31/1

09.00 – 13.00 Seminarier och workshops

Måndag 8/2 – Inlämning

18.00 inlämning av reflekterande text i KMH:s digitala kursrum (moodle)

Lördag 20/2 – Digitalt

10.00-12.00 Seminarium med Ron Davis Alvarez (Zoom)

13.00-16.00 Avslutande seminarium med Ron Davis Alvarez och Ronny Lindeborg (Zoom)

Med reservation för ändringar

Kursen kräver minst 50 deltagare för att kunna genomföras

Med ovisshet gällande den Coronapandemi som råder kan förändringar komma att ske såväl som att kursen kan behöva ställas in

Gästföreläsare som medverkar i samband med kurshelgen presenteras på hemsidan efter att anmälan till kursen har stängt och att kursen kommer kunna genomföras

Mer information på Kungl. Musikhögskolans hemsida.

Ansökan sker via Antagning.se.

Obs! Sista ansökningsdag: 15 oktober 2020

 

Läs om tidigare upplagor av El Sistema Academy här.

SEB, Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Stim, Föreningen Solstickan och Stiftelsen Carpe Vitam möjliggör Stiftelsen El Sistema Sveriges arbete.