Här finns vi

El Sistema verkar primärt där behoven är störst och bjuder in barn som inte självklart är delaktiga i kulturlivet. I dag omfattar verksamheten i Sverige 8 000 barn och deras familjer. Barn som inte tidigare kommit i kontakt med den svenska kulturskolan har fått inte bara en ingång till den, utan också till det svenska samhället och dess kulturinstitutioner.

Med musikaliska möten bygger vi broar för en bättre tillvaro. En bättre värld.

El Sistemas program finns i dag på 35 platser landet, i storstäder såväl som på landsbygd.

Här kan du se var och hur undervisningen bedrivs.