I Eskilstuna finns El Sistema på tre förskolor och i förskoleklasserna i områdena Fröslunda och Lagersberg. El Sistemas förskoleverksamhet i Eskilstuna omfattar 5-6 åringar. Barnen får en gång i veckan sjunga, dansa och spela instrument tillsammans med musikskolans pedagoger.

Vårlig musikfestival

En till två gånger per termin ordnas familjeträffar som vi kallar för Vänstay då vuxna och barn tillsammans dansar, sjunger, spelar och fikar över kulturella, språkliga och sociala gränser.

På våren bjuder vi in till en musikfestival och har allsång med alla barn och pedagoger.