13
Dec 2017

Luciakonsert

Chalmers, Göteborg

El Sistema Sweden Dream Orchestra gör gemensam sak med Hvitfeldtska gymnasiets musikelever och ger luciakonsert till förmån för Drottning Silvias barnsjukhus.