Läger

Att samlas till läger då och då är en del av El Sistemas verksamhet, så väl lokalt som globalt. Ett helgläger tillsammans med dina närmaste El Sistema-vänner är lika viktigt för utveckling och sammanhållning, förebildning och vänskap, som att ibland träffas i större sammanhang. Se fler bilder på vår instagram.

Det största lägret i Sverige heter Side by Side by El Sistema och arrangeras i Göteborg varje år. I samband med att skolorna slutar för sommaren träffas då tusentals barn och unga från många olika länder för att spela och sjunga tillsammans under fyra dagar. Lägret startades 2014 av Stiftelsen El Sistema och leds av namnkunniga dirigenter och ledare från Sverige, Venezuela och andra länder. Göteborgs Konserthus är sedan 2016 utförare och huvudarrangör av det växande lägret som har som mål att inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 bli ett ”musikens Gothia Cup”. Lägret innehåller utöver ett intensivt musicerande tillsammans också aktiviteter på kvällstid och många konsertupplevelser.

Läs mer om Side by Side by El Sistema 2017 här: Side by Side by El Sistema