Vänföreningar

I kommuner där El Sistema-program startar finns ibland också vänföreningar som på olika sätt stödjer verksamheterna och engagerar vuxna runt barnens musicerande. Bidrag till instrumentköp, handräckning vid lägerverksamhet och mellanmål vid repetitionsdagar är exempel på vänföreningarnas aktiviteter.

El Sistemas Vänner i Göteborg är en sådan ideell förening som stödjer utvecklingen av El Sistema i Göteborg genom att söka medel och arrangera aktiviteter vid sidan om den ordinarie verksamheten.

Bilda en förening

Likaså finns El Sistemas Vänner i Södertälje, ELSVIS, som grundades i juni 2013 i syfte att värna och att stödja El Sistema Södertäljes sociala verksamhet för unga och att arbeta för en stabil ekonomi. Kontakt förmedlas via Eva Rehbinder, enhetschef El Sistema Södertälje: eva.rehbinder@sodertalje.se.

Vill du som privatperson eller ditt företag engagera dig för El Sistema lokalt, ta gärna kontakt med – eller bilda – en vänförening runt El Sistema i din kommun.