Sedan hösten 2012 finns El Sistema i Eskilstuna inom ramen för Eskilstuna musikskola. Sedan starten på Tallåsens förskola har verksamheten expanderat och finns nu på fler förskolor och grundskolor i områdena Fröslunda och Lagersberg.

I förskolan till åk 1 har vi undervisningen på skoltid och från åk 2 är det frivilligt och sker då på fritiden. Rytmik, kör, instrumentalundervisning i grupp och orkester samt kördans finns som kurser. Undervisningen är avgiftsfri.

I samarbete med skolan

Fröslundaskolan har verksamheten utvecklats i samarbete mellan skola och fritidsverksamhet. På Lagersbergsskolan har verksamheten utvecklats i samarbete med skolans pedagoger, där verksamheten för närvarande är obligatorisk.

Vänstays varje vecka

Varje vecka arrangeras familjeträffar som vi kallar för Vänstay då vuxna och barn tillsammans dansar, sjunger, spelar och fikar över kulturella, språkliga och sociala gränser.

På våren bjuder vi in till en musikfestival och har allsång och allspel med alla orkesterbarn och pedagoger.

Kontakt