I Gävle startade El Sistema hösten 2015  inom Sätra rektorsområde. I dag finns verksamheten på tre skolor. Här möter vi alla elever från förskoleklass till åk 2 samt delar av grundsärskolan. Åk 2 spelar stråkinstrument och för övriga ligger fokus på sång och rytmik.  Lektionerna ligger under skoltid, och leds av pedagoger från kulturskolan tillsammans med grundskolans ordinarie personal. Som frivillig aktivitet erbjuds också körsång för åk 2-3 samt delar av grundsärskolan. På onsdagar bjuds alla, med anhöriga, in till familjeträff, så kallad Vänstay.

Nybildad drömorkester

Sedan hösten 2018 finns också en Dream Orchestra i Gävle. Med 14 elever från några sprintklasser (språkintroduktionsprogram) har orkestern startat med fiol och cello, med målet att på sikt bilda en full symfoniorkester. Orkestern är ett spår i Kulturskolans och El Sistemas verksamhet, och går i linje med  uppdraget att möta upp nya målgrupper i samhället.

Samarbetspartners till El Sistema i Gävle är, förutom Sätra rektorsområde, Forsbacka Kammarkör och Gävle Symfoniorkester.

Filmer från verksamheten

Här kan du se en film från vår  Nationaldagskonsert tillsammans med Gävle Symfoniorkester: Dirigent Ron Davis Alvarez.

Här en film om vår Vänstay i samarbete med Gävle Symfoniorkester.

Och här en film om El Sistema Gävles start 2015.

 

 

Kontakt

  • Ulrika Svedén

    Processledare El Sistema
    Sångpedagog Kulturskolan