Kulturskolan Gävle startade El Sistema hösten 2015 i samarbete med Sätra rektorsområde. I dag finns verksamheten på tre skolor i stadsdelen. Här möter vi elever från förskoleklass till åk 5 samt delar av grundsärskolan. Från åk 2 spelar barnen stråkinstrument eller slagverk och för övriga ligger fokus på sång och rytmik.  Verksamheten är obligatorisk upp till åk 2, därefter frivillig. Frivillig är också kören, riktad till åk 2-3. På onsdagar bjuds alla in till familjeträffen Vänstay.

Nybildad drömorkester

Sedan hösten 2018 finns också en Dream Orchestra i Gävle. Orkestern består idag av ca 30 elever och målsättningen är att på sikt ha en symfoniorkesters besättning. Orkestern är ett spår i Kulturskolans och El Sistemas verksamhet, och går i linje med uppdraget att möta upp nya målgrupper i samhället. Här kan du se en video om vår Dream Orchestra, och här ett klipp från vår Nationaldagskonsert tillsammans med Gävle Symfoniorkester och dirigent Ron Davis Alvarez. Vi har också gjort en video om vår Vänstay i samarbete med Gävle Symfoniorkester samt en liten film om El Sistema Gävles start 2015.

Samarbetspartners till El Sistema i Gävle är, förutom Sätra rektorsområde, Forsbacka Kammarkör och Gävle Symfoniorkester.

 

Kontakt

  • Ulrika Svedén

    Processledare El Sistema
    Sångpedagog Kulturskolan