I Hallsberg är El Sistema en del av den kommunala kulturskolan. El Sistema startade hösten 2016 med musikundervisning  i förskoleklass på Stocksäterskolan.

Tre kulturskolepedagoger undervisar två gånger i veckan på skoltid i samarbete med skolans lärare. I förskoleklassen finns ca 40 barn som får undervisning i sång, rytmik och grundläggande musikteori. I årskurs 1 finns ca 50 barn som får fiol- och tvärflöjtsundervisning och sången finns med som en självklar del. I årskurs två har vi startat upp frivillig musikundervisning i en fritidsorkester. 

Några gånger per år arrangeras storträffar, Vänstays, där eleverna visar upp vad de lärt sig, sjunger och fikar tillsammans. Eleverna är också med och uppträder vid andra tillfällen, sjunger på äldreboenden, vid kulturskolans kalas och ibland i offentliga sammanhang som på konsert i samarbete med kyrkan eller på torget i Hallsberg. 

El Sistema Hallsberg besöker också Örebro kammarorkester på konserthuset. 

Kontakt