Musikskolan i Kristianstad startade sin första El Sistema-undervisning på Näsby skola i januari 2017. Från och med i hösten 2017 finns också program på Centralskolan. Undervisningen är obligatorisk och bedrivs i projektform fram till sommaren 2018 med hjälp av projektpengar från statens kulturråd.

De båda skolorna har olika inriktning. Centralskolans elever får lära sig trombon, trumpet och sång/rytmik. Näsbyeleverna får lära sig tvärflöjt, oboe och sång/rytmik.

I dag går cirka 100 elever i El Sistema-undervisningen och El Sistema i Kristianstad samarbetar med Musik i Syd och ensemblen Tummel.

Kontakt