Den 1 mars 2013 startade Malmö Kulturskola den El Sistema-verksamhet som idag finns på fem skolor i Malmö: Kroksbäcksskolan, Holmaskolan, Sofielundsskolan, Rosengårdsskolan och Kirsebergsskolan.

Malmö El Sistema har förskolekör, förskoleklassrytmik, fiol, flöjt, cello, rytmik, kör och orkester. Undervisningen bedrivs tre dagar i veckan, måndag, onsdag och torsdag. Varje onsdag bjuds barnen med familjer in till familjeträffar.

El Sistema i Malmö samarbetar med Malmö Symfoniorkester och Malmö Musikhögskola.

Kontakt