Norrköping

I El Sistema Norrköping lär sig leverna att spela ett orkesterinstrument som flöjt, cello,
klarinett eller trombon. Undervisningen är öppen för elever som går på Klockaretorpsskolan och Tamburinens skola, från förskoleklass och uppåt. Efter årskurs 6 erbjuds eleverna att fortsätta spela inom Kulturskolans ordinarie kurser.

Det är gratis att delta i El Sistema och undervisningen sker flera dagar i veckan i skolornas lokaler, både på skoltid och i anslutning till skoldagens slut. All undervisning bedrivs i grupp och innehåller både instrumentspel, rytmik, kör och orkester.

En viktig del av El Sistema är kontakten med det professionella musiklivet vilket sker genom ett samarbete med Norrköpings Symfoniorkester.

På respektive skola arrangerar vi också en gemensam träff som kallas för Vänstay. Då bjuder vi in elevernas familjer och de får en chans att lära känna varandra, samtidigt som de har en trevlig stund tillsammans med sina barn. Varje gång har vi ett tema som till exempel kan vara att eleverna har en uppvisning om vad de lärt sig, besök av professionella musiker, mat och musik, prova-på-kväll, körsång, föräldraorkester med mera.

Skicka meddelande till oss

Post- och faktureringsadress

Stiftelsen El Sistema
c/o Backman Consulting AB
Erik Dahlbergsgatan 11B (vån 3)
411 26 Göteborg