El Sistema i Örebro är en del av Kulturskolans verksamhet. Den vävs i in barnens vardag och sker på dagtid/ skoltid. El Sistema har egna lokaler som ligger i anslutning till Hagaskolan och Blåmesens förskola. Varje vecka träffas alla fem-sex- och sjuåringar på dessa skolor. I femårsgrupperna och förskoleklasserna är sång och rytmik basen i undervisningen. I årskurs 1 spelar barnen även fiol, flöjt eller slagverk. Familjeträffar sker en gång per månad i skolans matsal.

Kontakt