El Sistema i Örnsköldsvik startade verksamhet under 2015 på Sörliden- och Själevadskolan. Från fem års ålder läggs fokus på röst, rytm och rörelse för att sedan från årskurs 2 erbjuda barnen möjlighet att spela instrument. När eleverna börjar åk 4 kan de delta i olika ensembler samt låtskaparprojekt.

Under Vänstay träffas barn och familjer på särskilda familjekvällar för att spela, sjunga, dansa och fika tillsammans. Vi har även ett gemensamt stor-Vänstay varje termin.

Målet på sikt är att nå ut till ännu fler barn, även de som har sin skolgång vid andra skolor i kommunen, och samverka med orkestrar, körer och kulturföreningar, lokalt, regionalt och nationellt.

Sedan 2018 finns också en Dream Orchestra i Örnsköldsvik, med särskilt fokus på ensamkommande barn och unga.

 

Kontakt