Våren 2013 besökte några lärare från Östersunds kulturskola Göteborg och lät sig inspireras av El Sistema, både som socialt projekt och som källa till förnyelse i musiklivet. I Östersund ses El Sistema ett sätt att nå familjer som inte tidigare deltagit i kulturskolans verksamhet och ett sätt att blåsa nytt liv i de traditionella orkesterinstrumenten och bygga broar mellan elever, skola, föräldrar och yrkesmusiker.

Sedan september 2015 har Östersund en begynnande El Sistema-verksamhet på skolan Ängsmogården i stadens nyaste stadsdel Torvalla. Alla i förskoleklass och åk 1 och 2 är med och sjunger och spelar och varje tisdag är det familjeträffar, en timmes umgänge med eleverna, deras föräldrar och inbjudna musiker.

Kontakt