Med Skövde kulturfabrik som huvudman startar El Sistema-undervisning i Skövde i tre förskoleklasser i området Södra Ryd, hösten 2018.
Undervisningen startar vecka 45 och leds av två pedagoger från Skövde musikskola, som är en del av Skövde kulturfabrik. Undervisningen kommer att bestå av mycket sång, rörelse och rytmik och är obligatorisk.

Kontakt