I oktober 2012 startade El Sistema Södertälje, inom ramen för Kulturskolan Södertälje. Undervisningen är frivillig, intensiv och kostnadsfri. Stor vikt läggs vid att engagera familjen och det omgivande samhället. Verksamheten i Södertälje omfattar ca 320 barn från förskoleklass och uppåt, i Hovsjö och Västergård (Soldalaskolan). El Sistema Södertälje samarbetar med Kungliga Filharmonikerna, som fungerar som barnens mentorer och musikaliska vänner.  Olika instrumentgrupper ur Kungliga Filharmonikerna turas om att besöka Södertälje och spela tillsammans med barnen.

Foto: Tina Axelsson

Kontakt