I Sundsvalls kommun startade El Sistema hösten 2016 som ett projekt, inledningsvis på tre år. Verksamheten bedrivs på Gångvikens skola och på Humlans förskola. Ansvariga för undervisningen är Sundsvalls kulturskola och undervisningen sker på skoltid. Tre klasser är involverade från start och varje år adderas en ny grupp femåringar. Sjuåringarna i årskurs 1 får lära sig spela instrument, medan fem- och sex-åringarna använder sång och rytmik som verktyg.

På våra Vänstays har barnen möjlighet att i grupp framföra sång och instrumentalspel inför sina familjer. Vänstay kan även innebära besök av andra, som till exempel kulturskolans stråkensembler. Ett samarbete med Nordiska kammarorkestern i Sundsvall är också inlett, bland andra med violinisten Gilles Apap.

Följ oss!

Sedan starten bloggar vi regelbundet om vår verksamhet, följ oss gärna här!

Kontakt