Kulturskolan N3 i Trollhättan startar sin första El Sistema-verksamhet våren 2018.  40 barn i förskoleklass på skolan Kronan får då börja spela musik enligt El Sistemas modell, det vill säga 2-3 gånger i veckan, i gemensamt ensemblespel.

Under hösten 2017 har N3 gjort studiebesök, köpt in material och stråk- och blåsinstrument, och nu startar undervisning som ett projekt. Under projekttiden är såväl undervisning som lån av instrument gratis.

Efter vårterminen 2018 ska N3 utreda hur El Sistema kan utvecklas vidare i Trollhättan.

Kontakt