Umeå Musikskola startade El Sistema hösten 2013 tillsammans med för-och grundskolorna i två områden – Ålidhem och Ersboda.

Undervisningen som är avgiftsfri sker under skoldagen och målet är att alla barn från sex års ålder till årskurs 9 finns i verksamheten så småningom. Efter årskurs 3 är verksamheten frivillig. I Umeå ska El Sistema på sikt även omfatta barn med funktionshinder. Familjeträffar sker varje vecka.

Norrlandsoperans Symfoniorkester är förebildande samarbetspartner. Samarbete bedrivs också med studieförbund och lokala föreningar.

Här kan du se en video från Allspelet Umeå 2017

Och här från Umefolk 2018.

Kontakt