I El Sistema Uppsala startade som ett pilotprojekt i Uppsala kulturskola hösten 2016. Undervisning bedrivs sedan dess i Västra Stenhagenskolan och Östra Stenhagenskolan.

Alla elever i förskoleklass och även årskurs 1 deltar i musikundervisningen som består av både kör- och orkesterskola flera gånger i veckan under skoltid.

Familjeträffar arrangeras varje torsdag klockan 17.-17.45 där El Sistemas barn uppträder och får besök av gästartister. Familjeträffarna innehåller också  fika och umgänge med familjer och vänner.

Musik i Uppland och deras ensembler är samarbetspartner till Uppsala El Sistema som regelbundet besöker Uppsala Kammarorkester när de repeterar på UKK. El Sistema har också själva fått besöka av Uppsala Kammarsolister, Linnekvartetten och Trio X.

Volontärer, t.ex. far och morföräldrar, välkomnas för enkla uppdrag i samband med fika och konserter.

Kontakt