Vara kulturskola har sedan hösten 2013 jobbat med El Sistema i förskolan. Verksamheten finns nu i fyra av kommunens förskolor, Kvänum, Tråvad, Levene och Vara. Där träffas femåringar en gång i veckan och sjunger, spelar bucketband, har rytmik- och samarbetslekar. Förskollärarna sjunger även El Sistema-låtar under övrig förskoletid i veckan och skriver ramsor och texter som grupperna sedan musicerar utifrån. Barnen får möta musiker och andra pedagoger från kulturskolan några gånger per termin. Minst en gång per termin träffas alla grupper i en gemensam familjeträff som avslutas med en konsert. El Sistema i Vara samarbetar med olika äldreboenden i kommunen och sjunger tillsammans i en generationskör, ett projekt kallat ”Mormors sånger”.

El Sistema i Vara fokuserar på de lägre åldrarna, under läsåret 2016-2017 har nya grupper i förskoleklass startat som får en introduktion i musik och orkesterspel: rytmik, slagverk, toot, dood och körsång.

Kontakt