Eric Sjöström, ordförande:

Eric Sjöström är tidigare VD för Folkoperan och chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm, och sedan juni 2018 ny ordförande för Stiftelsen El Sistema. Vid sidan om detta är Eric Sjöström konsult för andra kulturaktörer. Han är i dag bland annat ordförande för Folkets Bio och vice ordförande och medgrundare till det nya museet Stockholms Kvinnohistoriska. Eric Sjöström har också styrelseerfarenhet från Sveriges Körförbund, Kungl. Musikhögskolan, Dramaten, Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen, Astrid Lindgrens Näs och flera andra kulturverksamheter.

Helena Wessman, vice ordförande:

Är sedan augusti 2014 konserthuschef för Berwaldhallen med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Tidigare VD och konstnärlig chef för Göteborgs symfoniker och dessförinnan rektor vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Det var under Helena Wessmans ledning som Göteborgssymfonikernas anlitade chefdirigenten Gustavo Dudamel. Ett samarbete som också resulterade i grundandet av El Sistema i Sverige. Helena Wessman har också en bakgrund som professionell trombonist vid Regionmusiken i Linköping och Musik i Uppland. Hon är tidigare styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema.

Sten Cranner, ledamot:

Är VD och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker sedan 2014. I Göteborgs konserthus var han också tidigare orkesterchef och planeringschef. Han har också varit VD för Bergenfilharmonin i Norge. Sten Cranner är ursprungligen tubaist och arbetade i nio år som frilansmusiker runt om i Skandinavien.

Stefan Forsberg, ledamot:

Är sedan 2003 konserthuschef och VD för Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmonikerna. Dessförinnan program- och planeringschef för SR:s Symfoniorkester och Radiokören. Stefan Forsberg är utbildad trumpetare vid Musikhögskolan i Göteborg och arbetade som frilansmusiker i elva år för att sedan bli VD för Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB) och Länsmusikchef i Stockholm. Stefan Forsberg är invald i den europeiska sammanslutningen för de ledande konserthusen i Europa, ECHO. Han är sedan 2012 också ordförande i branschorganisationen Svensk scenkonst.

Mats Karlsson, ledamot (adjungerad):

Är sedan 1 september 2014 direktör vid Utrikespolitiska institutet, UI. Mats Karlsson har en lång, internationell karriär som vicechef och landansvarig inom Världsbanken bakom sig. De senaste åren har han varit direktör för Center for Mediterranean Integration. Mats Karlsson har också varit chefsekonom på UD, sekreterare i Ingvar Carlssons Kommission för Globalt Samarbete 1992-1994 samt statssekreterare på UD 1994-1999 för bistånd och samarbete med Central- och Östeuropa. Innan dess arbetade han på Sida.

Christina Backman, ledamot:

Är sedan augusti 2014 VD för Hasselbladsstiftelsen. Christina Backman är jurist och har trettio års erfarenhet av finansvärlden varav tio år som ansvarig för SEB:s stiftelseverksamhet i Västsverige. Under senare tid har Christina arbetat med styrelseuppdrag för bolag och stiftelser och som konsult inom framförallt stiftelsebranschen men också med kulturprojekt.

Jalle Lorensson, ledamot:

Är sedan 2010 verksamhetschef för Malmö stads kulturskola. 2013 införde han El Sistema-undervisning som en permanent gren av kulturskolans verksamhet. Jalle Lorensson var tidigare biträdande rektor på Mediegymnasiet i Malmö och har som lärare arbetat i många år med omotiverade skolungdomar. Han har också en lång bakgrund som musiker och var i många år medlem i rockgruppen Wilmer X.