I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010 då den första undervisningen startade i Angereds kulturskola i Göteborg.

I denna treåriga verksamhetsplan för Stiftelsen El Sistema beskrivs bakgrunden, verksamheten idag och planerna för de kommande åren.

Den treåriga verksamhetsplanen beslutas av styrelsen för Stiftelsen El Sistema den 3 december 2018 och ska uppdateras och revideras årligen.

 

El Sistema Sveriges verksamhetsplan 2019-2021