Stiftelsen El Sistema erbjuder kontinuerligt fortbildning och utbildning i olika nivåer och med olika inriktningar till musiklärare som vill lära mer om El Sistema. I vårt Education-program utgör den årliga El Sistema Academy en grundbult.

En Sistema Academy genomfördes för första gången 3-5 februari 2017 med 120 deltagare från åtta nationer.

Academy 2018

Med stöd av SEB och i samarbete med Kungliga Musikhögskolan, KMH, i Stockholm arrangerades för andra året utbildningsdagar i El Sistemas metodik, pedagogik och repertoar 26-28 januari 2018. Med meriterade lärare från Venezuela och Sverige erbjöd El Sistema Academy workshops inom olika spår och på olika nivåer. Mer om utbildningsdagarna 2018 kan du läsa här.

Academy 2019

… är på planeringsstadiet men ännu är inte datum fastlagda. Mer info om detta längre fram.

Step - step - step - and jump!

Ron Davis Alvarez, konstnärlig ledare, El Sistema Sverige