Musik är ett av människans mest kraftfulla instrument för att förmedla känslor, normer och medkänsla. Musik förenar och med musiken som verktyg skapar El Sistema förutsättningar för tusentals barn att skapa sig en bättre tillvaro. En gåva från ert företag ger fler barn möjlighet att vara med. Bli vår partner i en vals, menuett eller tango!

Företagsvän Tango: Gåva från 50 000 kronor per år

Företagsvän Vals: Gåva från 25 000 kronor per år

Företagsvän Menuett: Gåva från 5 000 kronor per år

Som företagsvän bjuds du in till konserter och får löpande information om vad El Sistema gör och hur du kan engagera dig som företagsvän.