För El Sistema handlar sponsring om att hitta samarbeten med olika företag utifrån en gemensam värdegrund och målbild. Vi har idag tre olika typer av sponsringserbjudanden, men varje samarbete kan anpassas för att skapa största möjliga mervärde.

Huvudsponsor                   

Som huvudsponsor går ni in i ett nära partnerskap med El Sistema under minst tre år. Samarbetet är branschexklusivt. Tillsammans arrangerar vi konserter och andra aktiviteter runt om i landet. Vi skräddarsyr dessa aktiviteter tillsammans för att kunna attrahera, engagera och aktivera medarbetare och kunder i ert företag.

Sponsor – ett år

Som sponsor på denna nivå stödjer ni El Sistemas verksamhet i hela landet under ett år, men sponsorskapet kan anpassas för att kopplas till en specifik del av verksamheten eller del av landet som är extra viktig för ert företag.

Sponsor – projekt

Här stödjer ni El Sistemas verksamhet lokalt. Fokus i samarbetet ligger kanske på ett särskilt projekt eller en specifik del av verksamheten med särskild koppling till vad som är viktigt för era medarbetare eller kunder.