El Sistema firar 10 år

I år fyller musikskolan El Sistema 10 år i Sverige.

– ”El Sistema är verkligen en framgångssaga som gör att fler får tillgång till musik”, säger Eric Sjöström, chef och styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema Sverige. ”Det är tack vare framsynta politiker och företrädare från olika delar av musiklivet som det har fått sånt genomslag.”

Ursprungstanken var att fira El Sistemas 10-årsjubileum i Sverige vid en stor jubileumskonsert i augusti 2020 i samarrangemang med Göteborgs Symfoniker. Med anledning av rådande pandemi har styrelsen för El Sistema Sverige i samråd med  Göteborgs Symfoniker beslutat att genomföra konserten under 20201.

I samband med jubileet initierades ett beställningsverk. Uppdraget gick till en av Sveriges idag mest uppmärksammade tonsättare, Benjamin Staern. Staern skriver ett stort orkesterverk som också kommer att finnas i en version som är fri att användas i alla El Sistema-evenemang där barn spelar.

Uruppförandet är en födelsedagspresent från de stora orkestrar som samverkar med El Sistema-program på sina orter. Beställare av verket är Göteborgs Symfoniker (som uruppför verket), Gävle Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna, Malmö SymfoniOrkester, Norrköpings Symfoniorkester, Norrlandsoperans Symfoniorkester och Sveriges Radios Symfoniorkester. Uruppförandet kommer nu att ske under 2021.

Även Kungl. Musikaliska akademien och Stims dotterbolag Svensk Musik kommer att högtidlighålla jubileet genom att tillgängliggöra orkesternoter både med äldre och samtida svensk musik för unga musiker.

Under jubileumsåret produceras en bok om de första 10 åren i Sverige, läs mer här.

Om El Sistema

El Sistema är en kör- och orkesterskola med ursprung i Venezuela som idag finns i ett 70-tal länder. En av de största verksamheterna är just i Sverige, där Kulturskolan har infört El Sistema-undervisning på 40 platser över hela landet och engagerar ca 10.000 barn. El Sistema finns där behoven är störst och verksamheten involverar även barnens familjer. Det är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till det bättre. Genom att upptäcka glädjen och skönheten i musiken ges barnen verktyg att skapa drömmar och mål med egen drivkraft.

Historien om hur grundaren José Antonio Abreu samlade elva unga musiker i ett garage i Venezuela för att starta detta projekt är en legend i dag. En av de många begåvade elever, Gustavo Dudamel, som idag är världsberömd dirigent och ambassadör för El Sistemas spridning i världen. Det var Dudamel som under sin tid som chefdirigent för Göteborgs Symfoniker inspirerade till att starta El Sistema i Sverige. Det första El Sistema-programmet startade hösten 2010 i Hammarkullen inom Angereds kulturskola.

SEB, Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Stim, Föreningen Solstickan och Stiftelsen Carpe Vitam möjliggör Stiftelsen El Sistema Sveriges arbete.