Start för kompositionsverkstad för unga

El Sistema Sverige startar kompositionsverkstad för unga från hela landet

El Sistema är en undervisningsmetod inom Kulturskolan i Sverige som vänder sig barn och unga som vill spela ett orkesterinstrument. Nu tas ett kliv vidare för att också uppmuntra unga att skriva musik för orkester och ensemble genom att en nationell kompositionsverkstad startas.

”Det är fantastiskt att se många barn och unga skriva egen musik. Nu vill vi se till fler får möjlighet att ta fram sin kreativitet även när det gäller nyskriven orkestermusik”, säger Eric Sjöström, chef och styrelseordförande för El Sistema Sverige, som är initiativtagare till kompositionsverkstaden. ”Förhoppningsvis kan vi framöver få höra unga musiker framföra musik av jämnåriga kompositörer och inspirera unga till att bli professionella kompositörer”, säger Eric.

Kompositionsverkstaden startar i höst och vänder sig till unga i hela landet mellan 12 och 19 år som vill skriva musik för orkester och som deltar i en El Sistema-undervisning eller kulturskola. Kursen löper under hösten och våren 2020/2021 och utformas utifrån de medverkande kursdeltagarnas önskemål och förutsättningar. Kursen är kostnadsfri.

Kursen möjliggörs tack vare stöd från Stims promotionsnämnd inom samarbetet med den nystartade ungdomsorkestern El Sistema Nationalorkester. Stims promotionsnämnd arbetar för att främja ny musik och för att ge förutsättningar för framtida skapande inom musikområdet.

 

 

 

 

 

Ansvarig ledare:

Som kursansvarig ledare har El Sistema anlitat Kina Sellergren, en erfaren mångsysslare inom musik. Till vardags är Kina som pedagog vid El Sistema Södertälje med fokus på brassmetodik och orkesterverksamhet.

Hon har arrangerat musik för ett antal ensembler som hon har jobbat med, särskilt i teatersammanhang och till körer, ungdomsorkestrar och brassband, och har även komponerat i olika genrer. Hon arbetar också som frilansande trumpetare och sinkaspelare, är medlem i Drottningholms barockensemble och dirigerar flera körer, orkesterföreningar och brassband.

Hon är utbildad musikpedagog vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt musikerutbildad med kompletterande dirigering vid Musikhögskolan i Malmö.

Kursupplägg:

Så här beskriver den kursansvariga ledaren Kina Sellergren upplägget av kompositionskursen:

”Vi går från en musikalisk idé till klingande komposition – musik som så småningom kan framföras av El Sistemas ensembler och orkestrar.
Vi utforskar ljudbild och klangvärld, uttryck och karaktär, tempo och rytm, form, dynamik och effekter.
Till att börja med grafisk notation som så småningom går vidare i arbete med melodi och stämmor i notskrift. Partiturlära och instrumentering.
Vad har jag för musik i mitt huvud? Vilken är min klangvärld? Vad säger mitt temperament? Vilka känslor vill jag uttrycka? I min fantasi, hur skulle det kunna gestaltas?
Hur får jag sedan musikanterna att spela så som jag vill att det ska låta?
Arbetet med musiken är från alla inblandades sida mycket kravlöst och lustfyllt! Vi testar olika idéer, resonerar och diskuterar tillsammans.
Utifrån elevernas olika förkunskaper inom till exempel musikskapande, notkunskaper och instrumentkännedom utvecklas de musikaliska visionerna så småningom till något konkret klingande!”

Ansökan:

Vad: En lustfylld och undersökande kompositionskurs.

Vem: Alla mellan 12 och 19 år inom El Sistema och kulturskolor i hela landet som vill skriva musik för ensemble och orkester. Inga speciella förkunskaper är nödvändiga.

Hur: Start med digitala Zoommöten i oktober, framtagna skissidéer spelas i workshopform av El Sistema Nationalorkester under höstlovet. Därefter utformas kursupplägget utifrån deltagarnas önskemål och förutsättningar. Kursen är kostnadsfri.

Ansökan sker snarast, dock senast 25 september 2020, av ansvarig pedagog/musiklärare vid aktuell kulturskola till info@elsistema.se. Uppge elevens namn, ålder, kontaktuppgifter till målsman och kort beskrivning av elevens erfarenheter och bakgrund. Kursansvarig ledare kommer därefter ta kontakt med målsman och elev för att kalla till digitalt informationsmöte. Därefter bekräftas antagningen till kursen.

SEB, Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Stim, Föreningen Solstickan och Stiftelsen Carpe Vitam möjliggör Stiftelsen El Sistema Sveriges arbete.