El Sistema Nationalorkester

Sedan 2019 finns El Sistema Nationalorkester. Initiativtagare var då Stiftelsen El Sistema i samarbete med Kungliga Filharmonikerna och med stöd av STIM. Idag leds nationalorkestern genom ett utvecklingsprojekt som Malmö Kulturskola driver tillsammans med andra kulturskolor i landet, Kungliga Filharmonikerna och Stiftelsen El Sistema.

Orkestern som är öppen för alla mellan 11 och 19 år som går deltar i El Sistemaorkestrar eller annan verksamhet som landets musik- och kulturskolor har. Under höstlovet sker en samling i Stockholm och i Konserthusets lokaler. Undervisningen under lägren är kostnadsfria och arrangörerna står elevens kostnader för kost, logi och resa.

El Sistema Nationalorkester har vid sidan av den klassiska orkesterrepertoaren också ett stort fokus på nyskriven och samtida musik.

Kontakta Malmöprojektet och arbetet med El Sistema Nationalorkester: Magnus Ekwall magnus.ekwall@malmo.se