Här finns El Sistema

El Sistema verkar primärt där behoven är störst och bjuder in barn som inte självklart är delaktiga i kulturlivet. I dag omfattar verksamheten i Sverige 10 000 barn och deras familjer. El Sistemas program finns i dag på cirka 40 platser i landet, i storstäder såväl som på landsbygd.

Här kan du se var och hur undervisningen bedrivs.