I flera kommuner finns El Sistema också i förskolorna. Vikten av att börja tidigt är väl känd och det övergripande målet är att El Sistema ska följa barnen från förskolan till skolan och kulturskolan. Där förskolan varit en del av verksamheten sedan starten är det tydligt att barnen kommer stärkta in i nästa steg i livet. Att lära sig att lyssna, fungera i grupp och arbeta tillsammans är värdefullt även i det vanliga skolarbetet.

Att förskolan och skolan är en engagerad part i El Sistema-verksamheten stärker också kulturskolornas arbete med El Sistema. En röd tråd av musik som verktyg för social utveckling att följa från liten till stor. Här kan du se vilka kommuner som arbetar med El Sistema i förskolan.