I Göteborg finns El Sistema i förskolorna ända sedan starten 2010. I stadsdelen Angered hade sedan tidigare musikundervisning präglat förskolorna i olika projekt, och när kulturskolan i Angered startade El Sistema-verksamhet var förskolorna i Hammarkullen först ut med att etablera verksamheten, i samarbete med kulturskolans musiklärare.

Stråk, blås och körsång 2-3 gånger i veckan för såväl de yngsta som de äldsta förskolebarnen präglar förskolorna i Hammarkullen. I dag har också flera andra förskolor i Angered El Sistema-verksamhet, företrädesvis i form av körsång.

Tillsammans med stiftelsen El Sistema utarbetar förskolorna i Hammarkullen en så kallad ”role model” under våren 2018, till gagn för andra förskolor i Sverige som vill etablera El Sistema.