I Eskilstuna finns El Sistema på två förskolor och i förskoleklasserna i områdena Fröslunda och Lagersberg. El Sistemas förskoleverksamhet i Eskilstuna omfattar 5-6-åringar. Barnen får en gång i veckan sjunga, dansa och spela instrument tillsammans med kulturskolans pedagoger.

Vårlig musikfestival

På våren bjuder vi in till en musikfestival och har allsång med alla barn och pedagoger. Under terminerna brukar vi en till två gånger ha familjeträffar – s.k. Vänstay, men på grund av Covid-19 tvingas vi nu att pausa dem ett tag. Vi kommer förhoppningsvis i framtiden att ses tillsammans för att dansa, sjunga, spela och fika över kulturella, språkliga och sociala gränser.

Kontakt