El Sistema i Örebro är en del av kulturskolans verksamhet och bedrivs på Hagaskolan och på förskolan Blåmesen, där femårsgrupperna får undervisning i sång och rytmik.