Sundsvalls kommun startade El Sistema hösten 2016 som ett projekt, inledningsvis på tre år. Verksamheten bedrivs på Gångvikens skola och på Humlans förskola i norra delen av Sundsvall i utkanten av Birsta. Ansvariga för undervisningen är Sundsvalls kulturskola och undervisningen sker på skol- och förskoletid. Varje år adderas en ny grupp femåringar till undervisning i sång och rytmik.