I Vara finns El Sistema på sammanlagt nio platser, varav en förskola som har rytmikundervisning för femåringar.