3
Nov 2018
14:00

Sida vid Sida i Malmö

Malmö Live

Samarbetet inleddes hösten 2013 och innebär att barn från Malmö El Sistema återkommande får musicera tillsammans med musiker från Malmö Symfoniorkester och ha dessa som förebilder.