31
Oct 2018
18:00

Sida vid Sida i Sundsvall

Tonhallen, Sundsvall

Elever från El Sistema Sundsvall spelar och sjunger tillsammans med elever i körer och stråk- och blåsensembler från Sundsvalls Kulturskola. Allt i ett samarbete med Nordiska Kammarorkestern och under ledning av Jon Terje Svendsen.