Vänföreningar

I kommuner där El Sistema-program startar finns ibland också vänföreningar som på olika sätt stödjer verksamheterna och engagerar vuxna runt barnens musicerande. Bidrag till instrumentköp, handräckning vid lägerverksamhet och mellanmål vid repetitionsdagar är exempel på vänföreningarnas aktiviteter.

Vänner i Sverige

El Sistemas Vänner i Göteborg är en sådan ideell förening som stödjer utvecklingen av El Sistema i Göteborg genom att söka medel och arrangera aktiviteter vid sidan om den ordinarie verksamheten. Likaså finns El Sistemas Vänner i Södertälje, ELSVIS, som grundades i juni 2013 i syfte att värna och att stödja El Sistema Södertäljes sociala verksamhet för unga och att arbeta för en stabil ekonomi. Kontakt förmedlas via Lena Swanberg, koordinator El Sistema Södertäljelena.swanberg@sodertalje.se.

Vänner i världen

El Sistema i Sverige har också många vänner i världen. I Venezuela, efter många resor dit och flera gästlärarutbyten mellan våra båda länder, men också i andra länder. Via instagram delar vi varandras vardag med musiken. Följ oss på @elsistemasweden så får du själv kontakt och inblick i hundratals El Sistema-verksamheter världen över. Ett sammanhållande organ är det internationella nätverket @sistema_global.