El Sistemas undervisning för barn finns i första hand i kommunala musik- och kulturskolor som med offentliga medel har de bästa möjligheterna att erbjuda en lätt tillgänglig och undervisning till låg, eller ingen, avgift. El Sistema finns också i skolor där El Sistema-undervisning blir en del i en profil och målsättning att ge alla barn godkända betyg och bättre förutsättningar.

Vi hjälps åt

I El Sistema lär man sig genom att hjälpa varandra. Den som lärt sig lite mer, hjälper nybörjaren, och på så sätt bygger vi tillsammans upp musiken i orkestern och kören. Det är roligt att spela tillsammans och du lär dig snabbare när du har någon bredvid dig som kan.

El Sistema vill ge alla barn tid och fokus att ta till sig av grunderna i musiken och få fördjupa sitt lärande på ett lekfullt och seriöst sätt, där barnens kreativitet, energi, skapande, drömmar och konstnärliga utövande tas på samma allvar som i professionella orkestrar.

Vi övar ofta

Att öva och repetera ofta är en av grunderna i El Sistema. Därför träffas vi flera gånger i veckan för att spela tillsammans. El Sistema ser också det musikaliska mötet som en möjlighet till interkulturell dialog. Inom El Sistema är barnens familjer en viktig och naturlig del i verksamheten.

el_sistema_1_765

Gemensam repertoar

El Sistema finns på många platser i Sverige och för att alla barn som spelar och sjunger i El Sistema, oavsett var de bor, ska kunna musicera tillsammans så bygger vi en gemensam repertoar. Det innebär till exempel att vi alla kan spela samma musik när vi träffas på gemensamma läger, oavsett nivå. Musiken lär vi in steg för steg, till slut kan alla ta ett stort musikaliskt kliv uppåt!

Professionella samarbeten

El Sistema samarbetar med många professionella orkestrar och körer i landet. Det innebär olika möten mellan musiker och El Sistemas elever, för övning och samvaro och ibland gemensamma konserter, i stora konserthus. På så vis länkar också El Sistema barnen och deras familjer till samhället och kulturlivet.

Världen runt

El Sistema startade i Venezuela 1975 och nu finns verksamhet i mer än 65 länder. Till exempel Skottland, Danmark, Norge, Tyskland, Italien, Schweiz och Sydafrika. Många vill komma och hälsa på i Sverige och varje sommar genomförs här ett stort internationellt läger i Göteborg där barn från många olika länder samlas för att spela och sjunga tillsammans.

Vill du vara med?

Gå in på någon av kommunerna listade ovan som har El Sistema-undervisning och läs mer!