I augusti 2015 startade Enköping El Sistema-verksamhet på två skolor i kommunen: Rombergaskolan och Enöglaskolan. Det är i årskurs 1 i respektive skola som verksamheten bedrivs med inriktning på stråk och kör.

I Enköping är El Sistema initialt ett samarbetsprojekt mellan skola, kulturskola och socialförvaltningen som löper under tre år, finansierat med medel från kommunens sociala investeringsfond.

Kontakt