Kulturskolan Gotland startar El Sistema-verksamhet hösten 2018 med
undervisning i blåsinstrument på två skolor: en i Visby och en i Hemse. I Visby startar även undervisning i körsång i en klass.
Förhoppningen är att kunna jobba långsiktigt, att musiken ska bli en angelägenhet.
Barnen träffas två gånger i veckan i starten, i helgrupp båda gångerna, senare kommer det ena tillfället vara grupplektioner på de olika instrumenten.
Familjefika arrangeras två gånger per termin.
El Sistema på Gotland har den regionala musikinstitutionen Gotlandsmusiken som positiv samarbetspartner.
Bild: Pierre Willén

Kontakt