El Sistema startade i Karlskoga 2015 och är ett projekt under tre år i grundskolorna Aggerud, Häsängen och Stråningstorp.

Varje klass får två till tre lektionstillfällen per vecka där all undervisning sker på skoltid. Undervisningen består av sång, rörelse och dans med rytmikinstrument och kroppen som verktyg. En onsdag per månad och skola arrangeras en gemensam familjeträff. Hit inbjuds barnens familjer och de får en chans att lära känna varandra, samtidigt som man har en trevlig stund tillsammans med sitt barn.

El Sistema är också en del av Karlskoga kommuns integrationsarbete. Målet är att under eller i nära anslutning till skoldagen kunna erbjuda gruppundervisning i instrument ca fyra gånger per vecka.

Kontakt