Den 1 mars 2013 startade Malmö Kulturskola den El Sistema-verksamhet som idag finns på fem skolor i Malmö. Verksamheten är uppdelad i två delar: en obligatorisk och en frivillig del. I den obligatoriska verksamheten träffar vi alla barn i årskurs F-1 under skoltid där de får förberedande El Sistema-undervisning. på några skolor erbjuder vi även kör för femåringar.

Från årskurs 2 och uppåt har alla möjlighet att gå i den frivilliga El Sistema-verksamheten som sker minst två ggr/vecka efter skolans slut. Totalt träffar vi varje vecka ca 1 200 Malmöbarn varav cirka 400 är en del av den frivilliga undervisningen.

Vi anordnar också regelbundet familjeträffar, så kallade Vänstays, där barnens vuxna bjuds in att medverka på olika vis.

Varje skola har ett fast lärarteam där instrumental- och rytmiklärare jobbar tillsammans. Vi har valt att rikta in varje skola på några instrument:

Kroksbäcksskolan: tvärflöjt, fiol och cello

Holmaskolan: tvärflöjt och fiol

Sofielundsskolan: trumpet, trombon och baryton

Rosengårdsskolan: trumpet, trombon, valthorn och slagverk

Kirsebergsakolan: kör

El Sistema i Malmö samarbetar med Malmö Symfoniorkester och Malmö Musikhögskola.

Kontakt